Begeleiding na incidenten

Verklein de kans op uitval van medewerkers door spoedig gerichte hulpverlening in te zetten na een schokkende gebeurtenis.

In de zorg en de hulpverlening vinden relatief veel aangrijpende of zelfs traumatische gebeurtenissen plaats, welke veel impact kunnen hebben op uw medewerkers. Nazorg voor uw medewerkers is hierin van groot belang. Er is een reële kans op verwerkingsproblemen door incidenten, en zonder gerichte aandacht en nazorg duurt herstel vaak langer dan nodig.

Na incidenten geef ik gerichte begeleiding aan uw medewerker, zodat deze zich gezien en gehoord voelt. U verkleint daarmee de kans op spanningsklachhten of post traumatische stress bij uw medewerker. Ik ben een ervaren psychosociaal hulpverlener en coach, en daarnaast ervaringsdeskundig doordat ik zelf te maken heb gehad met schokkende incidenten en de gevolgen daarvan.

Reacties zijn gesloten.